Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. rugpjūčio 5 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Vaikų dienos centrai turi ruoštis akreditacijai

Nuo šių metų vidurio įsigaliojo LR Seimo priimti Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimai, kurie nustatė, kad savivaldybės turės akredituoti jų teritorijoje teikiamą socialinę priežiūrą (vaikų dienos centrų paslaugos, pagalba į namus senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, laikinas apgyvendinimas ar apnakvindinimas ir kt.).

Įgyvendintos akreditavimo procedūros užtikrins, kad socialinė priežiūra, teikiama tiek visuomeninių organizacijų, tiek ir biudžetinių įstaigų, atitiks vienodus jai keliamus reikalavimus. Svarbu tai, kad tik akredituotos paslaugos galės būti finansuojamos savivaldybės bei valstybės biudžetų lėšomis.

Pirmuoju etapu bus akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra. Šias paslaugas nuo 2021 m. sausio 1 d. bus galima teikti tik gavus savivaldybės sprendimą dėl teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą.

Tuo pačiu keisis ir šios paslaugos finansavimo mechanizmas, tai yra valstybės biudžeto lėšos, iki šiol skirtos vaikų dienos centrų projektams per LR Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją finansuoti, bus nukreiptos savivaldybėms, kurios sudarys finansavimo sutartis su jų teritorijoje veikiančiais vaikų dienos centrais dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo.

Numatyta, kad įstaigos ar organizacijos nustatytos formos prašymus dėl vaikų dienos socialinės priežiūros akreditavimo savivaldybei turės teikti iki šių metų gruodžio mėnesio. Savivaldybei priėmus sprendimą dėl teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo, ji galios 3 metus su galimybe jį pratęsti.

Kviečiame vaikų dienos socialinę priežiūrą teikiančias įstaigas ar organizacijas rengtis vaikų dienos socialinės priežiūros akreditavimui, susipažįstant su teisės aktuose nustatytais reikalavimais ir rekomendacijomis:

Išsamesnė informacija bus skelbiama vėliau, konsultacijos teikiamos Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje, tel. (8 426) 69 154.

Socialinės paramos ir sveikatos skyrius

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook