VIZIJA

Švietimo centras – šiuolaikiška institucija, teikianti kokybiškas edukacines paslaugas, skatinanti ir veikianti nuolat besimokančios ir atsinaujinančios visuomenės kūrimąsi ir kreipianti asmenį mokymuisi visą gyvenimą.

MISIJA

Kokybiškas neformalusis švietimas, prieinamas kiekvienam ir atitinkantis besimokančiojo poreikius, polinkius ir galimybes, kvalifikacijos tobulinimo modernizavimas, atsižvelgiant į esantį Europoje (nuo pasyvaus į aktyvių mokymąsi), pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių ir psichologinių problemų turintiems mokiniams teikimas.

KONTAKTAI

Direktorė: Rasa Kelpšienė
tel. (8 426) 66 051, mob. tel. 8 612 45661
el. paštas: mok.centras@sc.joniskis.lm.lt

www.sc.joniskis.lm.lt

KLIENTŲ PRIĖMIMAS

I – V  8.00 val. – 17.00 val.
Melioratorių a. 14 (iš kiemo pusės)