Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. rugpjūčio 5 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Skirtos lėšos įmonių prašomoms išlaidoms kompensuoti

Joniškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginiame veiklos plane, 13 programoje „Kultūros paveldo puoselėjimas. Turizmas. Verslas“ numatyta priemonė „Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo ir rėmimo fondas“ (toliau – fondas). Savivaldybės biudžete šios priemonės įgyvendinimui numatyta 48 000 Eur. 18 000 Eur skirta vienkartinėms subsidijoms, nukentėjusiems nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus pareigas, atsižvelgdamas į Joniškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos paramos teikimo komisijos siūlymus, paskyrė likusias lėšas (30 000 Eur) 50-čiai pareiškėjų, kurie atitiko Joniškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatų (toliau – nuostatai), patvirtintų Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A-534 (2020 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. A-553 redakcija) reikalavimus. Deja, bet vadovaujantis nuostatais bei atsižvelgus į ribotas lėšas fonde, 28 pareiškėjams, komisijos siūlymu, finansavimas nebuvo skirtas.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. A-1121 „Dėl lėšų skyrimo“.

Finansų skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook