Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. rugsėjo 23 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Skelbiama atranka į Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą

Joniškio rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų, patvirtintų Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 sprendimu Nr. T-261, 7 ir 8 punktais skelbia atranką į Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) tarybą.

NVO taryba sudaroma iš 9 narių laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2 šios tarybos narių – savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių – nevyriausybinių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai. NVO tarybą sudaro ir jos sudėtį keičia savivaldybės taryba.  NVO tarybos narių kadencijos trukmė yra dveji metai. 

Kviečiame juridinį statusą turinčias NVO raštu (galima pateikti skenuotą raštą elektroninėmis priemonėmis) pasiūlyti po vieną atstovą. Jeigu bus pasiūlyta daugiau asmenų, bus organizuojamas NVO atstovų susirinkimas, kurio metu balsavimo būdu išrenkami 5 NVO atstovai į NVO tarybą.

Raštą (nurodant atstovo vardą, pavardę, jo telefono numerį ir elektroninio pašto adresą) prašome pateikti Joniškio rajono savivaldybės administracijai (Livonijos g. 4, Joniškis) iki 2021 m. sausio 15 d. arba el. paštu rasa.birutyte@joniskis.lt. Jei organizacijai atstovaus ne vadovas, pridedamas atstovavimo pagrindas (visuotinio susirinkimo ar valdymo organo sprendimas).

Informacija teikiama telefonu 8 671 45 855 arba el. paštu rasa.birutyte@joniskis.lt.

 Joniškio rajono savivaldybės administracija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook