Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. spalio 25 d., pirmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Skelbiama atranka į Joniškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą

Joniškio rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Joniškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatais, patvirtintais Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 sprendimu Nr. T-26, skelbia atranką į Joniškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą (toliau – BO).

BO taryba sudaroma iš 9 narių laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2 šios tarybos narių sudaro savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių sudaro BO, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai. BO tarybos kadencijos trukmė yra 3 metai.

Kviečiame juridinį statusą turinčias BO raštu (galima pateikti skenuotą raštą elektroninėmis priemonėmis) pasiūlyti po vieną atstovą. Jeigu bus pasiūlyta daugiau asmenų, bus organizuojamas pasiūlytų BO atstovų susirinkimas, kurio metu balsavimo būdu išrenkami 5 BO atstovai į BO tarybą.

Raštą (nurodant atstovo vardą, pavardę, jo telefono numerį ir elektroninio pašto adresą) kartu su BO įstatų/nuostatų kopija prašome pateikti Joniškio rajono savivaldybės administracijai (Livonijos g. 4, 209 kab., Joniškis) iki 2019 m. balandžio 8 d. 15.00 val. arba el. p. savivaldybe@joniskis.lt. Jei organizacijai atstovaus ne vadovas, pridedamas atstovavimo pagrindas.

BO taryba:

  1. teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių BO veiklos skatinimo;
  2. teikia siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų eiti seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;
  3. teikia siūlymus savivaldybių institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;
  4. dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse BO plėtros politikos klausimams svarstyti;
  5. kas treji metai viešai skelbia savivaldybės interneto svetainėje BO tarybos veiklos  ataskaitą;
  6. skleidžia informaciją apie savivaldybėje veikiančias BO, jų iniciatyvas, veiklą ir patirtį;
  7. inicijuoja BO pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais veiklos klausimais;
  8. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.

Informacija teikiama telefonu 8 671 45 855 arba el. paštu rasa.birutyte@joniskis.lt.

Žemės ūkio skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook