Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. rugsėjo 26 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Šilumos tiekimo licencijos

Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės (toliau – šios taisyklės), patvirtintos  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“.

Šios taisyklės reglamentuoja šilumos tiekimo licencijų (toliau – licencijos) išdavimą, pakeitimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą šilumos tiekėjams, licencijų turėtojų teises ir pareigas, taip pat licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą. Šiose taisyklėse licencijuojamos veiklos sąnaudų auditu laikoma licenciją turinčio asmens sąnaudų, susijusių su konkrečia licencijuojama veikla, patikrinimas ir nustatymas. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme.

ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ SANTRAUKA

Šilumos tiekimo licencija – 376 Eur / 1300 Lt
Mokestis mokamas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM
Kodas 188659752.
A. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
AB bankas „Swedbank“, 73000, (įmokos kodas 53047)

Dėl platesnės informacijos kreipkitės į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyrių, 418 kab., tel. (8 426)  52 091

Išduotos licencijos

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2021-04-16 08:07:27