PRIĖMIMO Į ĮSTAIGOS VADOVO PAREIGAS TVARKA

Konkursai į Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių, išskyrus švietimo, ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Joniškio rajono savivaldybė, vadovų pareigas organizuojami vadovaujantis Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496.

Konkursai į Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareigas organizuojami vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu.