Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Joniškio mieste bus įgyvendinamas nuotekų tinklų tiesimo ir prijungimo projektas

Joniškio rajono savivaldybės administracija 2020 m. teikė projekto „Joniškio miesto privačių namų nuotekų surinkimo tinklų tiesimas ir prijungimas prie esamos centralizuotos infrastruktūros II etapas“ paraišką, siekiant gauti Lietuvos aplinkos apsaugos investicinio fondo (LAAIF) finansavimą.

Įveikus konkursinę projektų atranką, šių metų lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-702 buvo priimtas sprendimas skirti finansavimą minėtam projektui. Šiuo metu vyksta finansavimo sutarties derinimo procedūros, sutartį numatoma pasirašyti iki metų pabaigos. Bendra projekto vertė siekia iki 77 412,17 Eur. su PVM. Paramos (LAAIF) dalis sudaro iki 50 400,00 Eur. su PVM, savivaldybės prisidėjimas sudaro 27 012,17 Eur. su PVM.

Projektu numatoma daliai Joniškio m. vartotojų (24 būstams) pastatyti nuotekų surinkimo (šalinimo) tinklus nuo būsto iki nuotekų išvado ar arčiausiai esančių centralizuotų nuotekų šalinimo tinklų. Surinktos nuotekos nuvedamos ir valomos Joniškio m. nuotekų valykloje. Gyventojams suteikiama pagalba, gerinama paslaugų bei gyvenimo kokybė. Projektu prisidedama prie aplinkos taršos mažinimo.

Projekto rezultatai:

  1. Gyventojų ūkinėje veikloje susidarančios buitinės nuotekos bus surinktos (nepateks į gamtinę aplinką) ir bus išvalytos iki nustatytų reikalavimų, tuo pačiu sumažės dirvožemio ir gruntinio vandens tarša.
  2. Prie centralizuotų nuotekų tinklų prijungtiems gyventojams bus užtikrintos nepertraukiamos kokybiškos nuotekų tvarkymo paslaugos, sumažės nemalonūs kvapai, nereikės rūpintis nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo reikalavimų užtikrinimu.

Numatoma, kad 2021 metais bus parengta visa, statybos darbams būtina techninė dokumentacija ir pradėti tinklų tiesimo darbai.

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook