Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Joniškio rajono ugdymo įstaigos dalyvauja prevencinėse programose

Lietuvoje vis daugiau ugdymo įstaigų stengiasi kurti visiems mokyklos bendruomenės nariams saugią aplinką, išgyvendinti patyčias ir smurtą, taikydami veiksmingas, moksliškai pagrįstas prevencines programas.

Viena jų – tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“, skirta 5–7 metų vaikams. Ši programa bendromis pedagogų ir programos vykdytojų pastangomis įgyvendinama Lietuvoje nuo 2000-ųjų. Joje yra dalyvavę beveik 250 tūkst. vaikų, programos pedagogo kvalifikaciją yra įgiję 6,2 tūkst. pedagogų.

Šiaulių apskrities ugdymo įstaigos dalyvauja programoje „Zipio draugai“ nuo 2002-ųjų metų. Joje dalyvavo 23,7 tūkst. apskrities vaikų, darbui programoje yra parengta 440 pedagogų.

Šiaulių apskrities ugdymo įstaigų vadovai bei pedagogai vertina programos „Zipio draugai“ teikiamas galimybes įveikti smurto ir patyčių vaiko raidai bei mokyklos mikroklimatui keliamas problemas, tad jie aktyviai dalyvauja programoje. Ateinančiais mokslo metais Šiaulių apskrityje programoje dalyvaus 91 pedagogas ir 1715 vaikų iš 67 ugdymo įstaigų.

2020–2021 mokslo metais programoje „Zipio draugai“ dalyvaus šios Joniškio rajono ugdymo įstaigos:

  1. Joniškio „Saulės“  pagrindinė mokykla
  2. Joniškio lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
  3. Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla
  4. Joniškio r. Skaistgirio gimnazija
  5. Joniškio r. Žagarės vaikų lopšelis-darželis „Vyšniukas“
  6. Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“
  7. Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“

Lietuvoje 2012 metais pradėtas įgyvendinti programos „Zipio draugai“ tęsinys – programa „Obuolio draugai“, skirta vyresniems, t.y. 7–9 metų vaikams. Šioje programoje jau dalyvavo apie 40 tūkst. vaikų, įgyvendinti programą paruošta 1,7 tūkst. pedagogų.

Programa „Obuolio draugai“ Šiaulių apskrityje pradėta įgyvendinti nuo 2015–2016 mokslo metų, joje jau sudalyvavo daugiau kaip 1,7 tūkstančio Šiaulių apskrities vaikų, darbui programoje parengti 89 pedagogai. Ateinančiais mokslo metais programoje planuoja dalyvauti 14 pedagogų iš 9 Šiaulių apskrities ugdymo įstaigų ir 198 vaikai. 2020–2021 mokslo metais programoje „Obuolio draugai” dalyvaus Joniškio r. Skaistgirio gimnazija.

Nuo 2006-ųjų metų visoje Lietuvoje įgyvendinama socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdanti ankstyvosios prevencijos programa „Įveikiame kartu“, skirta 7–9 metų vaikams. Programos pedagogų kvalifikaciją jau yra įgiję 2,8 tūkst. pedagogų. Joje dalyvauja ir Šiaulių apskrities pedagogai. 2020–2021 mokslo metais programoje „Įveikiame kartu“ dalyvausJoniškio r. Gasčiūnų pagrindinė mokykla.

VšĮ „Vaiko labui“ informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook