Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Informacija apie specialiojo plano keitimą

Informuojame apie pradedamą rengti Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą.

Rengimo pagrindas: Joniškio  rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimas T-4 „Dėl Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“

Planavimo organizatorius: Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Livonijos g. 4, Joniškis. tel. (8 426) 69 141, el. paštas savivaldybe@joniskis.lt.

Plano rengėjas: UAB „Daugėla”, A. Smetonos g. 8-2, LT-01115 Vilnius, tel. 8 5 27 33 385, el. p. daugela@daugela.lt, www.daugela.lt. Projekto vadovas: Nerijus Gerdvilis, el. p. nerijus@daugela.lt, tel. 8 5 27 33 385

Planuojama teritorija: Joniškio rajono savivaldybės teritorija

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslai:

 • nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
 • nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
 • nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Planavimo uždaviniai:

 • vadovaujantis gyventojų tankio ir planuojamos rajono plėtros kriterijais nustatyti aglomeracijų ribas;
 • išnagrinėti infrastruktūros plėtros alternatyvas;
 • atlikti alternatyvų ekonominį skaičiavimą ir aplinkosauginį vertinimą, kuriuos derins Aplinkos ministerija;
 • numatyti infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą), plėtros finansavimo šaltinius;
 • numatyti kuriose teritorijose bus plėtojama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, kuriose viešasis geriamojo vandens tiekimas bus vykdomas kitomis priemonėmis;
 • nustatyti teritorijas, kuriose taikomas individualus geriamojo vandens išgavimas ir (ar) individualus nuotekų tvarkymas; parengti perspektyvinius infrastruktūros planuojamoje teritorijoje modelius.

Planavimo darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. S-RJ-47-20-146;

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2020 m. III ketv., planavimo pabaiga – 2021 m. I ketv.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros neatliekamos, kadangi planuojama ūkinė veikla nepatenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priede nurodytų veiklų, kurioms turi būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas, rūšių sąrašą.

Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: neatliekamas.

Išsamesnė informacija teikiama: Joniškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Livonijos g. 4, Joniškis, tel. (8 426) 69 145; 8 687 35134, el. p. daiva.bickiene@joniskis.ltwww.joniskis.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu  Joniškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui ir (arba) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.

Apie parengto dokumento viešo supažindinimo tvarką bus informuojama papildomai.

Susiję dokumentai:

 • Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. T-4 „Dėl Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“
 • Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymas A- 270 „Dėl Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo organizavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook