Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. gruodžio 6 d., pirmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Patvirtinti laikino atokvėpio paslaugos teikėjai

Joniškio rajono savivaldybės taryba patvirtino laikino atokvėpio paslaugos teikėjus. Laikino atokvėpio paslauga – trumpalaikės specialiosios socialinės paslaugos (socialinės priežiūros ir (arba) socialinės globos), teikiamos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenims, kuriuos namuose augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji, laikinai dėl tam tikrų priežasčių negalintys jais pasirūpinti.

Laikino atokvėpio paslaugas Joniškio rajono savivaldybėje teikia:

Eil.
Nr.

Įstaigos pavadinimas

Teikiamų paslaugų pavadinimas

Paslaugų gavėjų tikslinė grupė

Paslaugų gavėjų vietų skaičius

Įstaigos adresas,
kontaktiniai duomenys

1.

Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centras

Dienos socialinė globa ir / ar trumpalaikė socialinė globa (institucijoje)

Vaikai su negalia ir suaugę  asmenys su negalia

(dienos centro lankytojai)

6

Statybininkų g. 3, 84124 Joniškis,

tel. 8 615 27761, el. p. duc@saule.joniskis.lm.lt

2.

Viešoji įstaiga Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras

Socialinė priežiūra namuose (pagalba į namus)

 

Senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia

3

Pašvitinio g. 21B, 84152 Joniškis,

tel. (8 426) 60079, el. p. paslaugu.centras@inbox.lt

Dienos socialinė globa (namuose)

Senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia

5

Laikino atokvėpio paslaugos tikslas – sudaryti sąlygas artimiesiems derinti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą su asmens auginimu, priežiūra, globa (rūpyba), suteikiant jiems galimybę palaikyti ryšius su visuomene, kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės asmens priežiūros ir (arba) slaugos.

Prašymas gauti laikino atokvėpio paslaugą yra teikiamas asmens gyvenamosios vietos seniūnijai. Prašymą pateikti gali asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas.

Laikino atokvėpio paslauga, priklausomai nuo poreikio, gali būti organizuojama kaip socialinė priežiūra ir (arba) socialinė globa. Ši paslauga gali būti teikiama asmens namuose ir (arba) socialinių paslaugų įstaigoje.

Sprendimas dėl laikino atokvėpio paslaugų suteikimo galioja 24 mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos. Kiekvieną kitą kartą, kai kreipiamasi dėl laikino atokvėpio paslaugos gavimo per 24 mėnesių laikotarpį, ši paslauga teikiama vadovaujantis priimtu galiojančiu sprendimu.

Jei laikino atokvėpio paslaugos poreikis bus didesnis, negu yra nustatyta vietų jai teikti, bus sudaroma laikino atokvėpio paslaugos teikimo eilė.

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook