Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. gruodžio 6 d., pirmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Žiemą būtina sustiprinti statinių priežiūrą

Primename statinių savininkams, naudotojams bei techniniams prižiūrėtojams, kad žiemos sezono metu privaloma sustiprinti statinių priežiūrą. Pasnigus būtina vykdyti sniego storio stebėjimą ir jo poveikį statiniui.

Todėl prašome pastatų savininkus, naudotojus, bei techninius prižiūrėtojus įvertinti pastatų, už kurių priežiūrą jie yra atsakingi, būklę ir imtis priemonių stogų ir laikančiųjų konstrukcijų sniego apkrovoms sumažinti, bei pašalinti varveklius.     

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ nuostatomis, pastatų savininkai privalo užtikrinti saugų pastato naudojimą, maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai. 

Įspėjame, kad susikaupęs sniegas ant statinių stogų, atšilus orams dėl susiformavusio ledo bei tirpstančio vandens, padidina statinių apkrovas, slinkdamas nuo šlaitinių stogų pastatų esančių prie pat šaligatvio gali užgriūti ar kitaip sužaloti praeivius.

Savivaldybė ragina artimiausiu metu atlikti neeilines statinių apžiūras, atkreipiant ypatingą dėmesį į statinius su lengvomis konstrukcijomis ir senos statybos pastatus.

Būtina apžiūrėti ar nėra laikančiųjų konstrukcijų deformacijų, bei stogo dangos, lietvamzdžių ir latakų defektų, taip pat patikrinti švieslangius. Pastebėjus defektus atlikti jų remonto ir išvalymo darbus, o nustačius konstrukcijų deformacijas, nedelsiant pašalinti jų atsiradimo priežastis ir imtis veiksmų, užtikrinančių saugų pastato naudojimą.

Pažymime, kad nustačius galimai avarinės būklės požymius būtina nedelsiant kreiptis į statinių ekspertus ar ekspertizės įmones, kurios gali atlikti statinių būklės tyrimus ir nustatyti, ar deformacijos kelia pavojų ir ar saugus pastato naudojimas bei pateikti rekomendacijas avarinės būklės likvidavimui.

Įspėjame, kad už nenuvalytus ir pavojingus varveklius ar sniego sankaupas numatyta administracinė atsakomybė už statinio naudotojo pareigų nevykdymą ir statinių techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus – bauda nuo 20 iki 140 eurų.

Dėl įvykusios avarijos, sukėlusios pasekmes kitiems asmenims ar jų turtui, už priemonių žmonėms apsaugoti, avarijai išvengti nesiėmimą ar įstatyme nustatytų prievolių nevykdymą įvykus naudojamo statinio avarijai, skiriama bauda statinio naudotojams būtų gerokai didesnė – nuo 300 iki 1500 eurų. 

 Joniškio rajono savivaldybės administracija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook