Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. lapkričio 28 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Nedarbo Joniškio rajone mažinimui – Savivaldybės ir Užimtumo tarnybos bendras darbas

Spalio 16 d. vyko Joniškio rajono savivaldybės atstovų ir Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) atstovų organizuotas bendras susitikimas-diskusija. Į susitikimą-diskusiją pakviesti seniūnai, Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro bei rajono verslininkų atstovai.

Susitikimo-diskusijos tikslas – aptarti rajono užimtumo situaciją rajone ir priimti sprendimus, padedančius didinti nedirbančių asmenų integraciją į darbo rinką.

Susitikimo pradžioje Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius padėkojo Žagarės regioninio parko direktoriui Mindaugui  Balčiūnui, kuris suteikė galimybę susitikimą organizuoti Žagarės dvare, pakvietė visus diskusijai, primindamas, kad nedarbo lygis rajone yra pakankamai didelis, todėl yra privaloma diskutuoti ir bendromis pastangomis rasti atsakymus į klausimus dėl nedarbo mažinimo.

Susitikimo metu Užimtumo tarnybos direktorė Ligita Valalytė pristatė veiklos kryptis ir pokyčius įgyvendinant užimtumo politiką Lietuvoje. Kalbėdama apie situaciją, akcentavo, kad nedarbo situacija reikalauja visų institucijų ir socialinių partnerių glaudaus bendradarbiavimo, o koordinuotas, nuoseklus ir bendras darbas ir konkrečių situacijų ar problemų sprendimas reikalingas siekiant įtraukti kuo daugiau gyventojų į užimtumą. Direktorė akcentavo, kad dėl susisiekimo, mobilumo ir nekvalifikuotų darbo pasiūlymų Joniškio savivaldybėje daugiausiai su problemomis susiduria vyresnio amžiaus ir ilgalaikiai bedarbiai.

Užimtumo tarnybos atstovai aptarė užimtumo situaciją rajone, palygino su kitomis Šiaulių klientų aptarnavimo departamento teritorijos savivaldybėmis, informavo, kad Joniškio rajono savivaldybėje š. m. spalio 1 d. duomenimis registruoti 1351 gyventojai, neturintys darbo, didžioji dalis (apie 41 proc.) registruotų bedarbių neturintys profesinio pasirengimo. Lyginant rajono seniūnijas didžiausias nedarbo lygis fiksuojamas Žagarės seniūnijoje (16,4 proc.), o mažiausias nedarbingumas yra Skaistgirio seniūnijoje (6,3 poc.).

Taip pat pasidžiaugta, jog šiemet pavyko sumažinti nedarbo lygį Joniškio rajono savivaldybėje net 3,3 proc., tačiau nedarbo lygis rajono savivaldybėje yra 2,7 proc. didesnis nei šalyje. Susitikimo metu pristatyta darbo rinkos teikiamos paslaugos ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybių stiprinimo planas.

Savivaldybės atstovai renginio metu pristatė investicinę aplinką, o rajono verslininkų požiūrį į užimtumo problemas ir jų  sprendimą, bendradarbiavimą tarp Užimtumo tarnybos ir vietos verslininkų išsakė Joniškio verslininkų asociacijos atstovas Henrikas Mikalkėnas.

Informaciją apie socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus kaitos tendencijas ir nedarbo priežastis savo pranešime nurodė Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir skyriaus vedėja Laima Klemienė.

Aktyviai diskutuota apie priemones, kurios realiai padėtų ilgalaikius bedarbius gražinti į darbo rinką, pateiktos rekomendacijas bei siūlymai. Aktyviai šioje diskusijoje mintimis dalijosi rajono savivaldybės tarybos nariai Marcijonas Urmonas, Mindaugas Balčiūnas, seniūnijų seniūnai. Diskusijos pabaigoje savivaldybės administracijos direktorė Valė Kulvinskienė padėkojo Užimtumo tarnybai ir pabrėžė, kad institucijoms verta susitikti, diskutuoti, būti atsakingiems ir kalbėtis.

Sutarta bendrauti, bendradarbiauti ir kartu ieškoti sprendimo būdų nedarbo lygiui rajone mažinti. Savivaldybės meras V. Gailius padėkojo Užimtumo tarnybai už komunikaciją, bendravimą ir palinkėjo visiems produktyvaus bei prasmingo darbo. 

 Joniškio rajono savivaldybės administracijos informacija

 

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook