Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. lapkričio 28 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Patirtimi dalijosi keturių savivaldybių švietimo atstovai

Kovo 17 d. vyko keturių savivaldybių (Joniškio, Pakruojo, Pasvalio ir Kupiškio) projekto „Lyderių laikas 3“ nuotolinis bendradarbiavimo renginys „Bendradarbiavimo tinklai mokymo(si) sėkmei“. Renginyje dalyvavo savivaldybių Kūrybinių komandų nariai, švietimo magistrantūros studijas baigę pedagogai, neformaliųjų studijų modulių dalyviai.

Savivaldybių kūrybinės komandos pristatė pokyčio projekto „Lyderių laikas 3“ nueitą kelią bei siekiamus rezultatus, dalijosi patarimais, diskutavo dėl projekto veiklų tvarumo užtikrinimo. Projektams pristatyti pasirinktas kelio leitmotyvas, padėjęs atskleisti rajono Kūrybinių komandų nueitą kelią nuo projekto pradžio 2019 m. vasario mėnesį iki šiandienos.

Joniškio rajono savivaldybės Kūrybinės komandos vadovė Aušra Lukšaitė Lapinskienė projekto veiklas pristatė ne įprastu ir dažniausiai naudojamu pateikčių būdu, o pasirinko literatūrinį pristatymo būdą ir aptarė iš šešių rajono ugdymo įstaigų atstovų sudarytos Kūrybinės komandos kelionę esė „Projekto „Lyderių laikas 3“ kelionė: kur išmintis ir greitis susitinka“.

Mato Slančiausko progimnazijos direktoriaus pavaduotoja Simona Jacienė keturių savivaldybių atstovams pateikė savo magistrinio darbo „Mokytojo lyderio saviveiksmingumo dinamika“ įžvalgas, tyrimo rezultatus, rekomendacijas. Pranešėja aptarė teigiamą ir neigiamą įtaką mokytojo saviviveiksmingumui darančius veiksnius, pristatė konkrečius ir pritaikomus patarimus, kaip pasiekti, kad mokytojo lyderio saviveiksmingumas duotų pridėtinės vertės ir pačiam mokytojui, ir mokyklai.

Projekto tyrėjų grupės vadovė Dr. Jūratė Valuckienė apžvelgė antros dalies Profesinio kapitalo tyrimo rezultatus, kuriuos artimiausiu laiku gaus savivaldybė.

Joniškio rajono savivalybės administracija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook