Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. rugpjūčio 5 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Mokamos didesnės būsto nuomos mokesčio ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos

Informuojame, jog pasikeitus teisiniam reglamentavimui, Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. ženkliai padidėjo būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos (toliau – Kompensacijos).

Teisę į Kompensacijas turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

  • neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma;
  • asmenų ir šeimų, pretenduojančių į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, turtas ir pajamos už praėjusius kalendorinius metus neturi viršyti šių dydžių:

Asmenų sk.  VRP dydis (125 Eur)

Pajamos, Eur

Turtas, Eur

Vienas asm.

6375,00

7000,00

Dviejų ar trijų asm.

13250,00

14000,00

Keturių ir daugiau asmenų:

Po 31 VRP asmeniui

Po 56 VRP  asmeniui

Keturių asm.

15500,00

28000,00

Penkių asm.

19375,00

35000,00

Šešių asm.

23250,00

42000,00

Septynių asm.

27125,00

49000,00

Aštuonių asm.

31000,00

56000,00

  • asmuo ar šeima yra išsinuomoję fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybės) priklausantį tinkamą būstą (kurio vienam asmeniui ar šeimos nariui tenkantis naudingasis plotas, vertinamas mokant būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, yra ne mažesnis kaip 10 kv. m ir ne didesnis kaip 14 kv. m). Nuomos sutartis turi būti sudaryta raštu, ne trumpesniam kaip vienerių metų laikotarpiui ir įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

Kompensacijos dydžiai Joniškio rajono savivaldybėje :

Šeimos narių skaičius

Min. naudingas plotas 1 asmeniui, kv. m.

Maks. naudingas plotas 1 asmeniui, kv. m.

Mažiausia kompensacijos suma šeimai, Eur

Didžiausia kompensacijos suma šeimai, Eur

1

10,00

14,00

46,40

64,96

2

64,96

90,94

3

83,52

116,93

4

102,08

142,91

5

127,60

178,64

6

153,12

214,37

7

178,64

250,10

8

204,16

285,82

Asmenys ir šeimos, norėdami gauti Kompensaciją, kreipiasi į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių (Livonijos g. 4, Joniškis, 115 kab., tel. 8 604 92 236 ir pateikia šiuos dokumentus):

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. būsto nuomos sutartį, sudarytą ne trumpiau kaip vieniems metams pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ir įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;
  3. metinę gyventojo (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už praėjusius kalendorinius metus (forma FR0001), pildomą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (Livonijos g. 10, Joniškis);
  4. būsto savininko patvirtinimą, kad nesate skolingas už būsto nuomą ir komunalines paslaugas;
  5. prašymą gauti Kompensaciją.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad asmenys ir šeimos norintys gauti Kompensaciją, neprivalo įsirašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą (toliau – Sąrašas), o įsirašę į Sąrašą ir gaunantys Kompensaciją iš jo neišbraukiami.

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook