Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. spalio 22 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Dalintasi patirtimi įgyvendinant projekto „Lyderių laikas 3“ veiklas

Joniškio rajono savivaldybės Kūrybinė komanda organizavo nuotolinį ugdymo įstaigų, dalyvaujančių įgyvendinant nacionalinį projektą „Lyderių laikas 3“, lyderystės iniciatyvų renginį „Bendradarbiavimas: nuo susikildymo bendrų tikslų link“. Renginį moderavo Joniškio rajono savivaldybės kūrybinės komandos konsultantas Audrius Matiukas.

Šiuo nacionaliniu projektu siekiama tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, t. y. paskatinti pokyčius švietimo įstaigose, siekiant mokinių mokymosi pažangos. Jau antrus metus rajone vykstantis projektas taip pat orientuotas į mokinių pasiekimų gerinimą.

Joniškio rajono savivaldybės komanda yra pasirinkusi mokėjimo mokytis bendradarbiaujant sritį, todėl savo veiklas planuoja taip, kad jos padėtų stiprinti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją bei skatintų tiek mokinių, tiek mokytojų bendradarbiavimą. Šešios rajono ugdymo įstaigos („Aušros“ gimnazija, „Saulės“ pagrindinė mokykla, Mato Slančiausko progimnazija, Kriukų ir Gasčiūnų pagrindinės mokyklos bei Algimanto Raudonikio meno mokykla) pristatė, kokias veiklas įgyvendino per beveik dvejus projekto metus.

 Projekto Kūrybinėje komandoje buvo susitarta dėl esminių veiklų, pasirinkti bendradarbiavimą pamokoje skatinantys metodai, kuriuos nuosekliai išbando mokyklose sudarytų iniciatyvinių mokytojų grupių nariai. Renginio dalyviai pristatė mokykloje vykdytas veiklas, pasirinktus metodus ir jų taikymo pamokose subtilybes.

Kadangi skiriasi projekte dalyvaujančių mokyklų mokinių amžius, mokyklų tipai, klasių dydis, tai ir patirtis mokyklų skirtinga, tačiau visų labai įdomi ir vertinga. Mokyklų komandos išsamiai papasakojo apie vykdytas veiklas, aptarė sėkmes ir nesėkmes, pasidalino mokinių atsiliepimais ir pamokų vertinimais. Mokytojos pastebėjo, kad įvairūs bendradarbiavimą skatinantys metodai ir  veiklos pamokoje ugdo vaikų atsakingumą, moko pasidalinti pareigomis, skatina stengtis siekti bendrų tikslų.

Taip pat komandinis darbas ugdo vaikų emocines ir socialines kompetencijas, kurios labai reikalingos ne tik mokykloje, bet ir už mokyklos sienų, stiprina pasitikėjimą savimi, savo jėgomis. Projekto veiklos naudingos ir mokytojams: skatina ieškoti naujovių, taikyti pamokose įvairius metodus, vykdyti integruotas veiklas. Kita vertus, pastebėta, kad šios veiklos reikalauja ir nemažai laiko, papildomo pasiruošimo.

Mokyklų lyderystės renginio pabaigoje savo veiklas pristatė Algimanto Raudonikio meno mokyklos komanda, kuri akcentavo, kad jų mokymosi ypatumas – individualus darbas, todėl bendradarbiavimo skatinimas yra iššūkis ir mokiniams, ir mokytojams. Tačiau smagus ir nuotaikingas pristatymas nepaliko abejonių, kad su šiuo iššūkiu projektą „Lyderių laikas 3“ mokykloje įgyvendinančios mokytojos susidorojo puikiai.

Renginio moderatorius A. Matiukas apibendrindamas renginį pasitelkė metaforą ir teigė, kad mokytojai tarsi sėjėjai: jie sėja sėklas, tačiau pamatyti, kas užaugs, reikia ne vienerių metų.

Joniškio rajono savivaldybės Kūrybinė komanda

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook