Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. spalio 22 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Aptarti švietimo klausimai

Savivaldybės vadovai, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai ir ugdymo įstaigų direktoriai aptarė nuotolinio mokymo(si) situaciją rajono ugdymo įstaigose.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimo dėl karantino pakeitimus, numatyta, kad  vaikų priežiūros paslaugas galėtų gauti ne tik ikimokyklinukus ir priešmokyklinukus auginantys tėvai, dėl darbo specifikos negalintys jo atlikti nuotoliniu būdu ir neturintys galimybės prižiūrėti vaikų namuose, bet ir pagal pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programas besimokantys moksleiviai, kurie dėl objektyvių priežasčių neturi galimybės mokytis namuose ir jiems reikalinga pagalba mokantis nuotoliniu būdu.

Pagal pirminę rajono ugdymo įstaigų informaciją, tokių vaikų rajone yra apie 70. Tačiau kol kas ši informacija dar neįvertina mokyklų Vaiko gerovės komisijose, kurios ir turi priimti sprendimą dėl vaiko ugdymo nuotoliniu būdu mokykloje. Savivaldybės meras Vitalijaus Gailius atkreipė dėmesį, kad infekcija niekur nepasitraukė, pavojus užsikrėsti tiek darbuotojams, tiek vaikams išlieka, todėl būtina įvertinti rizikas ir sprendimus priimti labai atsakingai.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Žilinskienė pristatė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtą algoritmą, kuriuo vadovaudamosi mokyklos turės priimti sprendimus dėl vaikų ugdymo nuotoliniu būdu mokykloje. Pabrėžta, kad mokykla turėtų išnaudoti visas turimas priemones ir išteklius, kad visi vaikai gautų kokybišką ugdymą.

Atsiradus problemų, pagalbą mokiniui ir šeimoms turėtų suteikti ne tik švietimo pagalbos specialistai, klasės auklėtojai, bet ir seniūnijų socialiniai darbuotojai. Į pagalbą mokykloms ateina ir savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė. Glaudus visų specialistų bendradarbiavimas neretai duoda gerų rezultatų. Tik nepavykus jų pasiekti, mokyklos Vaiko gerovės komisija gali priimti sprendimą dėl vaiko ugdymo nuotoliniu būdu mokykloje. Administracijos direktorė Valė Kulvinskienė pabrėžė, kad toks sprendimas turi būti labai atsakingas, būtina įvertinti kylančius pavojus.

Ikimokyklinių įstaigų direktorės pasidalino patirtimi, kaip rajono darželiuose teikiama vaikų priežiūros paslauga. Kol kas tėvai labai atsakingai vertina situaciją: vaikus į darželį veda tik tie tėvai, kurie neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu. Darželiuose yra suformuotos grupės, kuriose vaikų skaičius nedaug kinta.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė Aušra Lukšaitė Lapinskienė pristatė brandos egzaminų ir pasiekimų patikrinimų aktualijas. Ji pažymėjo, kad sprendimus dėl brandos egzaminų vykdymo pakeitimų Švietimo, mokslo ir sporto ministerija žada priimti iki kovo mėn. Šiuo metu yra paskelbta mokinių registracija į bandomuosius pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, kurie bus vykdomi nuotoliniu elektroniniu būdu kovo mėn.

Mokyklos pakviestos išbandyti naują pasiekimų patikrinimo įrankį ir pasirengti artėjančiam privalomam pasiekimų patikrinimui, numatytam gegužės mėnesį. Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai 4 ir 8 klasių moksleiviams taip pat vyks elektroniniu būdu, tik rajono mokytojams dalyvauti vertinant šiuos testus nereikės, nes tai atliks kompiuterinė sistema.

Joniškio švietimo centro direktorė Rasa Kelpšienė pakvietė ugdymo įstaigų vadovus teikti pasiūlymus dėl neformaliojo švietimo programų ir jų įgyvendinimo, nes šiais metais rajonui skirtas didesnis finansavimas šioms programoms. Didesnis finansavimas užtikrintų vaikų užimtumą, sudarytų sąlygas ugdytis įvairias kompetencijas ne pamokų metu.

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook