Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. liepos 28 d., trečiadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimai priimti nuotoliniu būdu

Balandžio 16 d., karantino metu, vyko antrasis nuotolinis Joniškio rajono savivaldybės tarybos posėdis. Svarstyta 15 klausimų, priimti sprendimai.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir į susiklosčiusią nepalankią epideminę COVID-19 (koronaviruso infekcijos) situaciją, siekiant nors minimaliai sušvelninti karantino metu verslui patirtus nuostolius, priimtas sprendimas karantino laikotarpiu atleisti nuo nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių verslo subjektus, kurių veikla karantino metu apribota. 

Savivaldybės tarybos nariai, atsižvelgdami į Mato Slančiausko premijos laimėtojo nustatymo komisijos 2020 m. kovo 12 d. posėdžio protokolą,  priėmė sprendimą Ritai Kipšaitei-Balčiūnienei už išleistą kompaktinę plokštelę „Aš išdainavau visas daineles“ skirti Mato Slančiausko premiją.

Savivaldybės taryboje spręstas klausimas dėl išstojimo iš Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos. Atsiradus galimybei bendradarbiauti su kita piligrimine organizacija „Camino Lituano“, kuri teikia analogiškas paslaugas ir veiklą vykdo visuomeniniais pagrindais, priimtas sprendimas Joniškio rajono savivaldybei išstoti iš Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos, kurios veikloje dalyvauti savivaldybės taryba  buvo priėmusi sprendimą 2017 metais. 

Vykusiame posėdyje tarybos narių balsų dauguma  patvirtintas Jaunimo savanoriškos tarnybos Joniškio rajono savivaldybėje finansavimo tvarkos aprašas, reglamentuojantis jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo ir finansavimo tvarką ir Vaiko laikinosios priežiūros organizavimo Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centre tvarkos aprašas, nustatantis vaiko laikinosios priežiūros, nustačius vaiko apsaugos poreikį, nustatymo, organizavimo ir nutraukimo tvarką Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centre, reglamentuojantis apgyvendinimo paslaugų poreikio nustatymo, paslaugų organizavimo ir nutraukimo tvarką.

Su priimtais sprendimais galite susipažinti čia.

Posėdžio vaizdo įrašą galite peržiūrėti čia.

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook