Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. liepos 28 d., trečiadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Įsigaliojo griežtesni reikalavimai mėšlo ir srutų tvarkymui

Siekiant išvengti nemalonių kvapų, sklindančių iš skystu mėšlu ir srutomis tręšiamų žemės ūkio paskirties sklypu, Joniškio rajono savivaldybės taryba pakeitė Joniškio rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisykles. Pakeitimais įteisinti griežtesni reikalavimai mėšlo ir srutų tvarkymui.

Fiziniai ir juridiniai asmenys laistyti srutas arba tręšti skystuoju mėšlu žemės ūkio paskirties sklypus gali esant kuo mažesniam vėjo greičiui, ne aukštesnei nei 20o C oro temperatūrai, vėjui pučiant nuo labiausiai apgyvendintos vietovės. Draudžiama skystuoju mėšlu ir (ar) srutomis tręšti šeštadieniais, sekmadieniais, valstybinių švenčių dienomis be seniūno rašytinio sutikimo.

Įsigaliojo draudimas tręšti skystuoju mėšlu ir (ar) srutomis darbo dienomis, arčiau kaip per 100 m nuo gyvenamojo namo be gyventojo rašytinio sutikimo ir arčiau kaip per 1000 m nuo didesnės kaip 5 kv. km ploto gyvenvietės ar arčiau kaip per 500 m nuo kitų gyvenviečių be seniūno rašytinio sutikimo.

Asmuo, tręšiantis mėšlu ir (ar) srutomis daugiau kaip 30 ha žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus, privalo turėti nustatytus reikalavimus atitinkantį tręšimo planą ir jį vykdyti.

Paskleistas ant ariamos žemės skystasis mėšlas ir (ar) srutos, siekiant mažinti nemalonių kvapų išsiskyrimą, turi būti įterpiamos į dirvožemį kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 12 val. Mėšlui ir srutoms paskleisti turi būti naudojama specialiai tam skirta techniškai tvarkinga technika.

Prašymą sutikti vykdyti tręšimo darbus gali pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją, atsiuntus paštu ar elektroniniais ryšiais (seniūnijos elektroniniu paštu). Prašyme turi būti nurodyta tręšimo darbų pradžia, tręšimo darbų planuojama pabaiga, tręšiamo žemės sklypo unikalus Nr, plotas ir už tręšimo darbų vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris.

Joniškio rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisykles rasite čia.

Informaciją Joniškio rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių taikymo klausimais teikia Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio vedėja Daiva Zikienė, mob. tel. 8 612 07 145.

 Joniškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook