Joniškio rajono savivaldybės administracijos personalo sudėties ir pokyčio analizė

2011 m., 2013 m.2015 m., 2017 m., 2019 m.