Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. lapkričio 28 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Patvirtintas 2021 metų biudžetas ir 2021-2023 m. Strateginis veiklos planas

Pirmajame šiais metais nuotoliniame Joniškio rajono  savivaldybės tarybos posėdyje balsuota dėl 2021–2023 metų Strateginio veiklos plano ir 2021 metų rajono biudžeto projekto patvirtinimo. Vieni svarbiausių savivaldybės veiklos dokumentų buvo patvirtinti be didesnių diskusijų. Posėdžio metu buvo svarstyta 16 sprendimų projektų.

Posėdžio metu Joniškio rajono savivaldybės taryba patvirtino 2021 metų Savivaldybės biudžetą. Jis siekia 30 mln. Eur. Šių metų rajono biudžetas suplanuotas atsižvelgus į 2020 metų biudžeto įvykdymą, ekstremalią situaciją šalyje ir į planuojamus biudžetinių įstaigų ir administracijos poreikius.

2021-ųjų metų biudžeto šaltiniai: Savivaldybės pajamos – 16,2 mln. Eur, valstybės dotacijos – 10,9 mln. Eur, ES ir kitos finansinės paramos lėšos – 1,06 mln. Eur, lėšų likučiai – 0,9 mln. Eur ir skolintos lėšos – 0,94 mln. Eur.

Didžiausia biudžeto dalis skirta švietimui – 11,85 mln. Eur. Tai sudaro 39,5 proc. viso biudžeto. Biudžeto lėšos taip pat numatytos švietimo įstaigoms Joniškio „Aušros“ gimnazijai modernizuoti, švietimo įstaigų patalpų ir aplinkos infrastruktūrai atnaujinti. Mokymo reikmėms finansuoti skirta 6,25 mln. Eur (ir tai yra 0,54 mln. Eur daugiau nei praėjusiais metais), kurių paskirtis tikslinė – darbo užmokesčio didinimas pedagogams.

Kultūros ir sporto biudžetas  2,1 mln. Eur. Tarp šioje srityje numatytų projektų sporto ir fizinio aktyvumo infrastruktūros įrengimas,  sporto aikštynų įrengimas.

Socialinei paramai, paslaugoms ir sveikatos apsaugos paslaugoms skirta 5,3 mln. Eur. Tai sudaro 17,9 proc. viso biudžeto. Taip pat lėšos numatytos Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtrai, integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) į namus paslaugų plėtrai,

Gyvenamosios aplinkos kokybei gerinti skirta 4,6 mln. Eur. Skirta lėšų savivaldybės infrastruktūros gerinimo projektams įgyvendinti, socialinio būsto plėtrai Joniškio rajone,  užterštos naftos produktais teritorijos Joniškio rajone sutvarkymui, kelių priežiūrai ir plėtros projektams įgyvendinti.

Šių metų biudžete numatyta didesnės skolinimosi galimybių, kurios atveria kelią savivaldybei įgyvendinti svarbius projektus. Taip pat auga valstybės dotacijos, kurių paskirtis tikslinė – darbo užmokesčio didinimas pedagogams.

2021 metų Joniškio rajono savivaldybės biudžeto pristatymas

Kiti svarbūs klausimai

Taip pat posėdyje patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginio plėtros planas. Vadovaujantis 2015 m. birželio 18 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-99 patvirtintu Joniškio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, Joniškio rajono savivaldybės strateginis plėtros planas yra ilgojo periodo planavimo dokumentas. Projektą parengė Joniškio rajono savivaldybės administracija kartu su įvairių sričių specialistais. Jame numatyta Joniškio rajono plėtros vizija, prioritetai, tikslai, juos įgyvendinantys uždaviniai ir priemonės, kurios padės pasiekti pažangą ir naudą Joniškio rajono savivaldybės bendruomenei, spręsti ateities iššūkius ir aktualias problemas.

Pateikta Joniškio rajono savivaldybės 2020 metų ataskaita apie Šiaulių regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimą.

Posėdyje pritarta teikti projektų „Joniškio rajono savivaldybės Gataučių seniūnijos administracinio pastato stogo remontas“ ir  „Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos sporto salės remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ paraiškas.

Savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifas – 0,00 Eur/m2. Nuo 2020-01-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas (toliau – Įstatymas), kurio pagrindu turi būti nustatomi įmokos už savivaldybės infrastruktūros plėtrą tarifai.

Atsižvelgiant į tai, kad nėra galimybės išlaidų dydžius apskaičiuoti pagal dabar galiojančių bendrųjų planų sprendinius, projektu buvo siūloma patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką lygią nuliui ir nerinkti mokesčių už savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimą. Taryba siūlymui pritarė.

Patvirtinta Joniškio rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2021–2023 metų programa, kurioje suplanuotos priemonės orientuotos į nusikalstamumo mažinimo rodiklių pokyčius, atskiras asmenų amžiaus grupes ir nusikalstamų veiklų pobūdį. 2018-2020 m. nusikalstamumo tendencijos analizė parodė, kad Joniškio rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2018-2020 metų programos ir priemonių plano kryptingas įgyvendinimas daro teigiamą įtaką nusikalstamumo mažėjimui, pastebimos bendros nusikalstamų veikų mažėjimo ir jų išaiškinimo gerėjimo tendencijos, mažėja įvykdytų nusikalstamų veikų skaičius viešosiose vietose, smurto artimoje aplinkoje analizės rezultatai rodo, kad 2020 metais situacija šioje srityje išliko  stabili, eisimo įvykiuose žuvusių žmonių skaičius nedidėja.

Todėl galima teigti, kad prevencinių priemonių įgyvendinimas duoda teigiamų pokyčių, kompleksiškas ir glaudus tarpinstitucinis bendradarbiavimas suteikia galimybę įgyvendinti efektyvias ir poveikį darančias priemones.

Posėdžio vaizdo įrašą galite peržiūrėti čia.

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook