Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. rugsėjo 17 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Informacija apie žemės nuomos mokestį 2020 m.

2020 metais nustatyti šie nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifai nuo žemės sklypo vertės (proc.):

 • gyvenamųjų teritorijų žemės – 1,5;
 • žemės ūkio paskirties žemės – 3,0;
 • naudingų iškasenų teritorijų – 4,0;
 • kitos paskirties, nenurodytų  1 ir 3 punktuose, žemės – 2,0;
 • jei juridinis asmuo – valstybinės žemės nuomotojas (naudotojas) iki 2020 m. liepos 1 d. nėra sudaręs valstybinės  žemės nuomos sutarties – 4,0;
 • išnuomotos, bet nenaudojamos arba apleistos visų paskirčių žemės – 4,0.

Atleidžiami nuo 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio:

 1. valstybinės žemės nuomininkai – fiziniai asmenys, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba, kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, – Joniškio mieste iki 0,15 ha, kitoje Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje iki 0,30 ha gyvenamosios teritorijos  arba žemės ūkio paskirties žemės sklypo. Taikant šią nuostatą, šeima laikomi sutuoktiniai, asmenys, vieni auginantys vaikus (įvaikius), ir su jais gyvenantys jų vaikai (įvaikiai, posūniai, podukros), iki jiems sukaks 18 metų, o prie darbingų asmenų nepriskiriami švietimo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai.
  Pastaba: Žemės nuomos mokesčio lengvata, bus taikoma tik Joniškio rajono savivaldybės gyventojams, kurie nėra skolingi Joniškio rajono savivaldybės biudžetui už valstybinės žemės nuomą (skola ne didesnė kaip 2 Eur 2020 m. liepos 1 d.).
 2. biudžetinės įstaigos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą;
 3. bažnyčioms, koplyčioms ir šventoriams priskirti žemės sklypai  ir religinės bendruomenės už žemę prie joms sugrąžintų pastatų ir statinių, jei šie pastatai ir statiniai naudojami bendruomenių reikmėms;
 4. daugiabučių gyvenamųjų namų ir garažų savininkai, jei šie gyvenamieji namai arba juose esančio patalpos ir garažai nėra naudojami ūkinei arba komercinei veiklai;
 5. valstybinės žemės nuomininkai, kuriems nuo 2016 m. sausio 1 d. išnuomotas apleistas valstybinės žemės sklypas arba žemės sklypas su juose buvusiais bešeimininkiais statiniais, teismo sprendimu perduotais Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn. Ši lengvata pradedama taikyti sutvarkius sklypą ir pateikus seniūnijoje prašymą kartu su lengvatą įrodančių dokumentų kopijomis, ir taikoma 10 metų nuo sutarties sudarymo, bet ne ilgiau kaip sutarties galiojimo laikotarpiu. Pastaba. Žemės nuomos mokesčio lengvata, bus taikoma tik Joniškio rajono savivaldybės gyventojams, kurie nėra skolingi Joniškio rajono savivaldybės biudžetui už valstybinės žemės nuomą (skola ne didesnė kaip 2 Eur 2020 m. liepos 1 d.).
 6. fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių nuomos mokestis už valstybinę žemę neviršija 2 Eur.

Sumažinamas valstybinės žemės nuomos mokestis 50 proc.:

 1. valstybinės žemės sklypams, kurie patenka į kultūros paveldo objektų teritoriją, kuriai taikomi žemės arimo apribojimai dėl archeologinių vertingųjų savybių;
 2. Gaižaičių seniūnijos Gaudikių ir Tarbūčių k. žemės sklypams Žagarės regioninio parko geomorfologinio draustinio teritorijoje;
 3. už Žagarės regioninio parko teritorijoje specializuoto apsauginio ūkininkavimo apsauginės teritorijos (ŽAs) kraštovaizdžio tvarkymo zonoje sklypus.

Pastaba: Žemės nuomos mokesčio lengvata, bus taikoma tik Joniškio rajono savivaldybės gyventojams, kurie nėra skolingi Joniškio rajono savivaldybės biudžetui už valstybinės žemės nuomą (skola ne didesnė kaip 2 Eur 2020 m. liepos 1 d.).

Valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo terminas – iki 2020 m. lapkričio 16 d.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 22 straipsnio papildymo įstatymu ir Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 1 punktu valstybinės žemės sklypų naudotojai už naudojimąsi žeme iki nuomos ar pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo taip pat turi mokėti žemės nuomos mokestį.

Fiziniams ir juridiniams asmenims, sudariusiems žemės nuomos sutartis, žemės nuomos mokestį apskaičiuoja savivaldybės administracijos Finansų skyrius.

Juridiniai asmenys, naudojantys valstybinės žemės sklypus nesudarę žemės nuomos sutarčių, žemės plotą ir jos vertę suderina su Kraštotvarkos ir architektūros skyriumi. Juridiniai asmenys patys apskaičiuoja žemės nuomos mokesčio dydį ir žemės nuomos mokesčio deklaracijas pateikia Joniškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki sumokėjimo termino (iki 2020 m. spalio 16 d.).

Jei 2020 m. fiziniai ir juridiniai asmenys naudojosi valstybine žeme sudarę ar nesudarę žemės nuomos sutarčių ir negavo žemės nuomos mokesčio deklaracijos ar deklaracijoje nėra nurodyto nuomojamojo žemės sklypo, prašome patiems pateikti žemės nuomos mokesčio deklaracijas, kai žemės nuomos sutartys nesudarytos. Jei nuomos sutartys sudarytos ar pratęstos, tai su sutartimi prašome atvykti į Joniškio rajono savivaldybės administracijos priimamąjį (101 kab.), iš anksto užsiregistravę telefonu (8 426) 69 164, kur Finansų skyriaus darbuotojas valstybinės žemės nuomos mokestį apskaičiuos ar perskaičiuos.

Asmenys, negavę žemės nuomos mokesčio deklaracijos, turi kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrių, nors žemės nuomos sutartis įregistruota Nekilnojamo turto ir kadastro registre.

Mokesčio mokėtojai, kurie naudojasi valstybine žeme, bet yra pakeitę ar visai nedeklaravę gyvenamosios vietos, žemės nuomos mokesčio deklaracijos gali negauti. Jie nedelsdami turi kreiptis į Finansų skyrių tel. (8 426) 69 164, el. paštu sigute.valanciene@joniskis.lt arba atvykę į Joniškio rajono savivaldybės priimamąjį (101 kab.) (iš anksto užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu) dėl gyvenamosios vietos patikslinimo.

Savitarnos svetainė

2019 m. buvo siųstos žemės nuomos mokesčio deklaracijos su pastabomis, kur nurodytas mokėtojo kodas bei patvirtinimo kodas: Informuojame, kad žemės nuomos mokesčio mokėtojams suteikta galimybė deklaracijas peržiūrėti internetinėje svetainėje adresu joniskis-savitarna.algoritmas.lt. Jums suteiktas mokėtojo kodas xxxxxxx ir patvirtinimo kodas xxxxxxxx. Pametus ar išmetus 2019 m. deklaraciją, prašome kreiptis el. paštu sigute.valanciene@joniskis.lt. Jums  pakartotinai bus išsiųstas mokėtojo kodas bei patvirtinimo kodas į jūsų nurodytą elektroninį paštą.

Informuojame, jei žemės nuomos mokesčio suma virš 1000 Eur, sumokėti žemės nuomos mokestį galima tik internetu arba banke.
Nuomos mokestį už valstybinę žemę fiziniai ir juridiniai asmenys perveda į Joniškio rajono savivaldybės administracijos (į. k. 288712070) atsiskaitomąją sąskaitą LT54 7300 0100 7974 9768 AB  „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

Valstybinės žemės nuomos mokesčio įmokų kodai:

3111 –  žemės nuomos mokestis fiziniams asmenims;
3113 –  žemės nuomos mokesčio delspinigiai fiziniams asmenims;
3121 –  žemės nuomos mokestis juridiniams asmenims;
3123 –  žemės nuomos mokesčio delspinigiai juridiniams asmenims.

Žemės nuomos mokesčio deklaracijos formą juridiniai asmenys gali gauti Joniškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriuje tel. (8 426) 69 164 el. paštusigute.valanciene@joniskis.lt, atvykus, kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės priimamąjį (101kab.) arba atsisiųsti pasirinkus žemiau esančią nuorodą.

Išsamesnė informacija apie valstybinės žemės nuomos mokestį  teikiama telefonu (8 426) 69 164, prieš atvykstant į Joniškio rajono savivaldybės priimamąjį, užsiregistruoti nurodytu telefonu.

Dėl žemės mokesčio prašome kreiptis į Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Joniškio skyrių (Livonijos g. 10, Joniškis).

 • Žemės nuomos mokesčio deklaracijos forma;
 • Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimas Nr. T-87 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2020 metais nustatymo“;
 • Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T-123 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų nustatymo“ su pakeitimais;
 • Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 2 d. sprendimas Nr. T-145 „Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Finansų skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2020-10-09 11:24:47