Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. lapkričio 28 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Informacija apleistų ir neįteisintų pastatų (statinių) savininkams ir naudotojams

Joniškio rajono savivaldybės administracija primena, kad fiziniai ir juridiniai asmenys turi prižiūrėti ir tvarkyti pastatus (statinius), vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka.“ patvirtintu 2016 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-971, Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo bei kitų jų prižiūrimų statinių grupės priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

Statinių priežiūra prasideda užbaigus jo statybą ir tęsiasi iki statinio naudojimo pabaigos (statinio išregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos) arba iki statinio griovimo darbų pradžios.

Tai yra pastatai (statiniai) turi būti tvarkomi ir prižiūrimi per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, t. y:

  1. Siekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų naudojami nepažeidžiant projektų, statybos bei eksploatavimo normų;
  2. Laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus;
  3. Profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvojo susidėvėjimo) statinius ir jų konstrukcijas;
  4. Būtų tvarkingos išorės atitvaros (sienos, stogai, cokoliai ir kita), pamatų ir kitų konstrukcijų drėgmę izoliuojantys įrenginiai (izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir kita);
  5. Būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui nuo statinių ir jų konstrukcijų (apskardinimai, latakai, lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos ir kita);
  6. Nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, švieslangių, langų ir kitų atitvarų vertikaliųjų paviršių, o, jam susikaupus, pašalinti nuo šio paviršiaus toliau nei 2 m atstumu;
  7. Susikaupusį sniegą, vandenį, dulkes ir kitokias sąnašas periodiškai pašalinti nuo statinio ir jo konstrukcijų. Reguliariai valyti dulkes, tepalus ir kitokius teršalus nuo šildymo, vėdinimo, vandentiekio, kanalizacijos ir kitų inžinerinių sistemų bei įrenginiai;
  8. Naudoti pastatus (statinius) ir patalpas pagal paskirtį;
  9. Tvarkyti aplinką ir teritorijas prie pastatų, kur nesuformuoti žemės sklypai, laikantis tvarkos ir švaros taisyklių patvirtintų Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-174.

Pažymime, kad apleistų pastatų (statinių), žemės sklypų savininkai (naudotojai) bus traukiami į apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą (toliau – Sąrašas) ir apmokestinami padidinto tarifo nekilnojamojo turto mokesčiu. Taip pat primename, kad vis dar pasitaiko nemažai atvejų kada nekilnojamasis turtas (pastatai ar žemės sklypai) nėra įteisinti.

Todėl raginame piliečius atsakingai tvarkyti ir registruoti savo nekilnojamąjį (suteikiant adresą), vadovaujantis nekilnojamojo turto registro nuostatomis patvirtintomis 2014 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 379 ir ragina piliečius susitvarkyti teisinę garažų registraciją ir garažų adresus. Nekilnojamasis turtas turi būti įteisintas VĮ Registrų centras.

Dėl adreso suteikimo prašome kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiąją specialistę Jurgitą Šukienę (Livonijos g. 4, Joniškis, 2 aukštas, 215 kabinetas, tel. 8 426 69 145, el. p. jurgita.sukiene@joniskis.lt). Su savimi prašome turėti garažo(-ų) kadastro duomenų bylą.

Pažymime, kad tas nekilnojamasis turtas, kurių savininkų nepavyks nustatyti, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus perduodamas teismui dėl pripažinimo bešeimininkiais ir perdavimo Savivaldybės nuosavybėn.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka už neprižiūrimą nekilnojamąjį turtą yra numatoma administracinė atsakomybė.

 Joniškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook