Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. gruodžio 6 d., pirmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Informacija apie parengtą specialiojo plano keitimo planą

Informuojame apie parengtą Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planą. Rengimo pagrindas: Joniškio  rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimas T-4 „Dėl Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“.

Planavimo organizatorius: Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Livonijos g. 4, Joniškis. tel. (8 426) 69 141, el. paštas savivaldybe@joniskis.lt.

Plano rengėjas: UAB „Daugėla”, A. Smetonos g. 8-2, LT-01115 Vilnius, tel. (8 5) 273 3385, el. p. daugela@daugela.lt, www.daugela.lt. Projekto vadovas: Nerijus Gerdvilis, el. p. nerijus@daugela.lt, tel. 8 5 27 33 385.

Planuojama teritorija: Joniškio rajono savivaldybės teritorija.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslai:

 • nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
 • nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
 • nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Planavimo uždaviniai:

 • nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijos teritorijos ribas;
 • patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
 • patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
 • numatyti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas;
 • esant poreikiui numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
 • nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas;
 • atlikti teisės aktuose numatytus tyrimus, reikalingus planavimo tikslams ir uždaviniams pasiekti.

Pasiūlymų teikimo ir susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: parengto specialiojo plano sprendiniai (brėžiniai ir aiškinamasis raštas) viešinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, specialiojo plano numeris TPDRIS sistemoje: S-RJ-47-20-146 (ieškoti TPDRIS interneto svetainės rubrikoje „Planuojamų teritorijų paieška“ arba „Rengiami TP dokumentai“). 

Susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu skiriama 10 darbo dienų, t. y. nuo 2021 metų sausio 21 d. iki 2021 metų vasario 4 d.

Pasiūlymus dėl specialiojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ar TPDRIS sistemoje iki specialiojo plano viešinimo pabaigos, t. y. iki 2021 metų vasario 4 d.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių bus išnagrinėti ir raštu atsakoma pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook