Joniškio rajono savivaldybė
2022 m. sausio 28 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
FIXUS Mobilis komanda lankėsi Joniškyje

Š. m. kovo 18 d. FIXUS Mobilis komanda lankėsi Joniškyje ir kartu su parapijos klebonu bei savivaldybės administracijos paveldosaugos specialistu apžiūrėjo bažnyčios pastatą, dėl kurio priežiūros problemų jo savininkė, Joniškio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija, dar pernai buvo pateikusi paraišką dalyvauti FIXUS Mobilis vykdomame projekte.

Šio vizito tikslas – apžiūrėti bažnyčios pastatą, nustatyti dižiausias jo priežiūros problemas, užfiksuoti pagrindinius trūkumus ir pateikti pasiūlymus jų pašalinimui. Buvo aptarta, kad kito FIXUS Mobilis komandos vizito metu, specialistai pateiks konkrečius siūlymus dėl pastato nuolatinės priežiūros ir praves mokymus pastatą prižiūrintiems parapijos atstovams.

FIXUS Mobilis projektu, kurio pagrindiniai vykdytojai yra Kultūros paveldo centras ir Kultūros infrastruktūros centras, siekiama gerinti kultūros paveldo objektų valdymą, skatinant kokybišką pastatų priežiūrą. Nuo pernykščio rudens Lietuvos kultūros objektų savininkai ir valdytojai buvo kviečiami dalyvauti FIXUS Mobilis atrankoje, informacija apie ją skelbiama viešai FIXUS Mobilis projekto internetiniame puslapyje www.fixusmobilis.lt.

Registruoti objektą prevencinei apžiūrai ir dabar gali visų nekilnojamojo kultūros paveldo statinių, registruotų Kultūros vertybių registre, savininkai ir (ar) valdytojai, fiziniai bei juridiniai asmenys. Projekte gali dalyvauti visoje Lietuvoje esantys kultūros paveldo objektai, tik svarbu, kad jie būtų naudojami, geros ar patenkinamos būklės. Avarinės būklės ir neprižiūrimi objektai šiame projekto etape nedalyvaus.

„Pasitelkiant greitąją FIXUS Mobilis pagalbą užkertamas kelias didesniems nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų pažeidimams, kuriems po tam tikro laiko reikėtų rimtesnių avarinės būklės likvidavimo, konservavimo ar restauravimo darbų, taip pat gilinamos kultūros paveldo valdytojų žinios apie turimą objektą bei jo priežiūrą“, – teigia FIXUS Mobilis projekto vadovė Viltė Janušauskaitė.  

Viso projekto metu vyks vieši pristatymai, konsultacijos, seminarai ir praktiniai mokymai, skirti bendruomenėms bei kultūros paveldo objektų savininkams ir valdytojams. Organizuojami renginiai suteiks ne tik galimybę objektų valdytojams tobulinti praktinius prevencinės priežiūros įgūdžius, bet ir informuos visuomenę apie kultūros paveldo objektų reikšmingumą.

Projektas aktualus ne tik minėtiems savininkams ir valdytojams, FIXUS Mobilis skleis žinią visuomenei, jog paveldas – mūsų ryšys su praeitimi ir ateities pagrindas, todėl rūpintis reikšmingais pastatais reikia šiandien. Paveldo nuolatinė priežiūra yra būtina, siekiant išvengti rimtos žalos ir brangių darbų ateityje. Mūsų visų tikslas bendras – veikti kartu ir išsaugoti mūsų praeitį ateičiai.

Projektas finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo kultūros programos 2014–2021 m. lėšų.

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus informacija

 

 

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook