Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. lapkričio 28 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Diskutuota aktualiais Globos centro veiklos klausimais

Rugsėjo 10 d. savivaldybėje vyko Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus ir Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro darbuotojų pasitarimas. Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centrui Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2018 m. liepos 1 d. yra pavesta vykdyti Globos centro funkcijas.

Globos centro veikla paremta tikslu, kad vaikai gyventų tinkamai jais pasirūpinti gebančiose šeimose, pas globėjus ar įtėvius. Centre pagalba teikiama ne tik be biologinės šeimos likusiems vaikams, bet ir juos globojančioms šeimoms – budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams. 

Pasitarime Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro direktorė R. Doviltienė kartu su socialine darbuotoja E. Ramoniene ir globos koordinatore S. Bartkiene pristatė pastaraisiais mėnesiais vykdomą Globos centro veiklą. Aptartas atvejo vadybos specialistų, globos koordinatorių, psichologo, kai lankomasi globėjų namuose, budinčių globėjų darbas.

Socialinė darbuotoja apžvelgė planuojamas vykdyti Globos centro veiklos viešinimo priemones ir akcijas, kad informacija apie galimybes globoti be tėvų globos likusius vaikus pasiektų kuo daugiau Joniškio rajono gyventojų.

Centro direktorė džiaugėsi, kad du darbuotojai pradės dalyvauti GIMK (globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa) mokymuose, kuriuos išklausius bus aktyviai organizuojamas asmenų, jau globojančių vaikus ugdymo ir stiprinimo, bei ketinančių globoti (rūpintis), įvaikinti skatinimo procesas.

Skyriaus vedėja L. Klemienė akcentavo, kad Globos centro veikla turi būti aktyvi, matoma ir pastebima. Globos centro darbuotojai turi nuolat dalyvauti rajono renginiuose, patys juos organizuoti, kad užtikrinti informacijos apie vaikų globą sklaidą.

Šiais metais Globos centras pradėjo įgyvendinti 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1- ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“ projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“.

Projekto lėšomis finansuojamas darbuotojų darbo vietų įrengimas bei skiriamos lėšos darbo užmokesčiui iš projekto lėšų finansuojamiems globos koordinatorių ir socialinio darbuotojo pareigybių išlaikymui. Projekto tikslas – įveiklinti Globos centrus savivaldybėse, padidinti Globos centrų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 3 metai (iki 2022 m. pabaigos).

Globos centro ir skyriaus darbuotojų pasitarimai Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centre Žagarėje arba savivaldybėje vyksta reguliariai, siekiant aptarti aktualius Globos centro veiklos organizavimo klausimus ir problemas.

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook