Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. spalio 25 d., pirmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Centralizuotas vidaus audito skyrius

Skyrius atlieka šias funkcijas:

  • teikia savivaldybės  administracijos  direktoriui,  savivaldybės  biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituotos įstaigos veiklos, vidaus kontrolės  būklės strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos savivaldybės administracijos padaliniuose, savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose;
  • tikrina  ir  vertina  savivaldybės  administracijos,  savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą, rizikos veiksnių valdymo efektyvumą, strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, turto apsaugą ir apskaitą, lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio  institucijų  arba  fondų,  administravimą  ir  panaudojimą;
  • atlieka Europos Sąjungos paramos  panaudojimo  privalomuosius  patikrinimus pagal Europos Komisijos reikalavimus.

 

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja
Nijolė Samoškienė

 

Pareigos

Vardas, pavardė

Kabinetas

Telefonas

El. paštas

Vedėja

Nijolė Samoškienė

 

privačių interesų deklaracija

 

einamųjų metų užduotys

 

darbotvarkė

412

(8 426)  54 108
mob. 8 614 15 735

nijole.samoskiene@joniskis.lt

Vyriausioji vidaus auditorė

Zinaida Staškuvienė

einamųjų metų užduotys

(8 426) 54 108

zinaida.staskuviene@joniskis.lt

 

 

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2020-07-24 11:46:28