Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. gruodžio 5 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Pradedamas vykdyti projektas „Kompleksinė pagalba Joniškio rajono šeimoms“

Nuo rugsėjo mėnesio Joniškio rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais pradeda vykdyti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Kompleksinė pagalba Joniškio rajono šeimoms“. Projekto kodas 08.4.1-ESFA-V-416-23-0001.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Joniškio rajono šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, skatinant šeimą įveikti įvairias iškilusias krizes (skyrybos, problemos vaikų auklėjime, netektis, negalia, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas, smurtas šeimoje ir kt.).

Projekto partneriai, teiksiantys paslaugas:

 • Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras. Jame įkurti Bendruomeniniai šeimos namai, kuriuose dirbantis socialinis darbuotojas teikia visapusišką informaciją  įvairiomis informavimo priemonėmis apie projekto veiklas, registruoja ir konsultuoja šeimas ar asmenims, kurie nori dalyvauti projekto veiklose, organizuoja projekto dalyvių pavėžėjimą.
 • VšĮ Žmogiškųjų išteklių plėtros ir stebėsenos biuras teikia visas projekte numatytas paslaugas:

1. Pozityvios tėvystės mokymai:

 • Grupiniai tėvystės gebėjimų ir stiprinimo užsiėmimai (12 užsiėmimų  po 2 val.);
 • Individualios konsultacijos tėvystės gebėjimų ugdymo ir stiprinimo klausimais (12 konsultacijų iki 1,5 val.);
 • Asistento pagalba vienišiems tėvams auginantiems vaikus (iki 8 val. per mėnesį);
 • Paskaitos pozityvios tėvystės klausimais (8 paskaitos įvairiomis temomis);
 • STEP programos grupiniai tėvų užsiėmimai (9 susitikimai po 2 val.)

2. Psichosocialinė pagalba:

 • Individualios konsultacijos linkusiems smurtauti asmenims ir smurto aukoms ir vaikams, turintiems elgesio sutrikimų (iki 16 val. konsultacijų);;
 • Skubios psichosocialinės pagalbos teikimas savižudybių rizikos, patirto smurto, artimojo netekties ir kitais nenumatytais staiga įvykusiais atvejais (iki 10 val. konsultacijų);
 • Šeimos konsultacijos linkusiems smurtauti asmenims ir smurto aukoms (10 konsultacijų po 2 val.);
 • Paskaitų ciklas įvairiomis temomis paaugliams, tėvams, seneliams, ir t.t. (10 paskaitų po 3 val.);
 • Psichosocialinė pagalba atotolio šeimų vaikams (12 susitikimų po 2 val.);
 • Bendravimo ir elgesio kultūros įgūdžių tobulinimo programa paaugliams (8 užsiėmimai po 2 val.)

3. Mediacijos paslaugos

 • Mediacijos konsultacijos padės taikiai išspręsti ginčą, tarpusavio konfliktus. Jos skirtos vaikų ir tėvų santykiams atstatyti ar iškilusiems konfliktams spręsti, tėvų tarpusavio ginčams dėl vaikų auklėjimo, jų išlaikymo ar bendravimo su vaikais, skyrybų, santykių su kitais šeimos nariais, artimaisiais ar kaimynais sprendimui.

4. Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės:

 • Paskaitų ciklas finansų valdymo, sveikatinimo, šeimos laisvalaikio planavimo, tarpusavio pagarbos ir tolerancijos kartų komunikacijos ir kitais klausimais (12 paskaitų po 3 val.);
 • Savęs pateikimas ir atstovavimas tarpasmeniniuose santykiuose (10 užsiėmimų po 2 val.);
 • Šeimos klubų veikla. Šeimos klubai veiks Žagarėje ir Joniškyje (šeimų susitikimai 2 kartus per mėnesį);
 • Šeimų stovyklos (4 stovyklos po 3 d.);

Šeimoms ar asmenims, dalyvaujantiems projekto veiklose ir neturintiems kur palikti savo mažamečių vaikų, bus organizuojama jų priežiūra. Asmenims, neturintiems asmeninio transporto priemonės ir negalintiems atvykti visuomeniniu transportu bus organizuojamos pavėžėjimo paslaugos.

Kviečiame rajono šeimas kreiptis į Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Bendruomeninius šeimos namus, Parko g. 9, tel. (8 426) 60 890, kur bus suteikta pirminė konsultacija apie galimas gauti paslaugas.

Rugsėjo 27 d. vyks grupiniai tėvystės gebėjimų ir stiprinimo užsiėmimai. Organizuojamos 3 tėvų grupės, užsiėmimai vyks Joniškyje ir Žagarėje. Kviečiame registruotis.

Visą informaciją apie vykdomas veiklas rasite interneto svetainėse www.zspc.lt ir www.zispb.lt.

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook