Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. rugpjūčio 3 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie „Vandens gerinimo įrenginių statybos Joniškio r. sav., Žagarės m., F. Vaitkaus g. 1A, techninis darbo projektas“ parengtus projektinius pasiūlymus.

Statinių statybvietės adresas ir kadastrinis Nr.: Joniškio r. sav., Žagarės m., F. Vaitkaus g. 1A (žemės sklypo Nr. 4793/0305:4).

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos). Šiuo metu statinių sklype nėra. Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: vandens ruošimo įrenginių statiniai ir vandens bokštas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Eigesa“, įm.kodas 125759732, Panerių g. 38A, LT-03202 Vilnius, tel. 8 5 216 1333, el. p. info@eigesa.lt, projekto vadovas Mindaugas Rimeika, (kvalifikacijos atestato Nr. 12004), tel. 8 616 19 973.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.) UAB „Joniškio vandenys“, Bariūnų g. 1, Satkūnų k., LT-84101 Joniškio r. sav., tel. (8 426) 61 196.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: UAB „Joniškio vandenys“, Bariūnų g. 1, Satkūnų k., LT-84101 Joniškio r. sav., tel.: (8 426) 61 196, darbo dienomis 9.00-16.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus galima teikti el. paštu info@eigesa.lt arba joniskio.vandenys@joniskis.lt, bei raštu adresu Panerių g. 38A, LT-03202 Vilnius, iki viešo susirinkimo pabaigos.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Žagarės m., Miesto a. 36, Joniškio r. sav., 2019 m. lapkričio 18 d., 16.00 val.

Projektuotojo informacija

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektus

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook