Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. gruodžio 2 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Pristatytas Šiaulių universiteto STEAM centras

Spalio 28 d. Šiaulių regiono savivaldybių vadovai ir švietimo bendruomenės atstovai dalyvavo Šiaulių universiteto STEAM centro pristatyme. Šio centro pradžia – 2016 metai, kai Šiaulių universitetas pasirašė susitarimą su LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dėl centro steigimo. Joniškio rajono savivaldybė, kaip ir kitos regiono savivaldybės, yra pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį su STEAM centru.  Joniškio rajono savivaldybę atstovavo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Lukšaitė Lapinskienė.

Santrumpa STEAM žymi gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos (angl. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) mokslų sritis, kurias integruojant ugdymo procese, siekiama akcentuoti tiksliųjų, gamtos mokslų ir kūrybiškumo dermę.

Susitikimo dalyvius pasveikino Šiaulių miesto meras A. Visockas. Jis pabrėžė, kad STEAM centras Šiauliuose yra skirtas visam regionui, juo naudotis gali visų rajonų mokytojai bei mokiniai. Kadangi pastaruoju metu itin akcentuojama gamtos ir matematikos mokslų svarba, toks centras prisidės prie šių mokslų populiarinimo švietimo bendruomenėje.

STEAM centro direktorė V. Šlekienė supažindino susirinkimo dalyvius su numatoma centro veikla. Centras bendradarbiauja su mokytojais praktikais, kuria mokymo metodikas, kurios turėtų padėti mokinius sudomini gamtamoksliais dalykais. Įvairaus amžiaus vaikai iš viso regiono centre galės susipažinti su tiksliųjų mokslų dėsniais ir naujausiais išradimais, patys eksperimentuoti ir kurti. Centre bus organizuojamos formalųjį ugdymą papildančios veiklos, neformaliojo švietimo užsiėmimai, mokytojų ir kitų švietimo specialistų kvalifikacijos kėlimas, vyks renginiai visuomenei.

Centras – tai vieta, kur bendradarbiauja mokslininkai, mokytojai, verslo atstovai. STEAM centre veiks keturios laboratorijos: sveikatos technologijų ir gyvenimo kokybės tyrimų, laboratorijos, robotikos, fizikos ir inžinerijos, biologijos ir chemijos. Šiuo metu jau galima naudotis sveikatos technologijų ir gyvenimo kokybės tyrimų laboratorija, kuri yra aprūpinta modernia įranga ir priemonėmis.

Laboratorijose mokiniai įgis praktika ir patirtimi grįstos patirties, naudosis aukštos kokybės inovatyviausia įranga, kokia naudotis savo mokyklose neturi galimybių. Kiekvienoje laboratorijoje vienu metu gali dirbti 15 moksleivių. Mokiniams ir jų mokytojams centre sudarytos sąlygos atlikti tiriamuosius, brandos ir kt. darbus. Centre taip pat numatyta vykdyti  nuolatinio mokytojų kvalifikacijos kėlimo procesą.

Susitikimo metu kalbėję verslo atstovai pabrėžė STEAM centro svarbą regiono vystymuisi, reikiamų specialistų rengimui, mokinių ir mokytojų kompetencijų tobulinimui. Pranešėjai kvietė savivaldybių švietimo bendruomenes aktyviai pasinaudoti STEAM centro galimybėmis mokiniams ugdyti, mokytojų kvalifikacijai kelti.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook