Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. rugsėjo 26 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Dėl vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimo

Joniškio rajono savivaldybės administracija informuoja, kad pasikeitus teisės aktams, nuo 2019 m. gegužės 1 d. vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą atlygina Aplinkos ministerija. Norėdami užtikrinti sklandų minėtos žalos atlyginimą, informuojame, kokius dokumentus ir kokia tvarka reikėtų teikti Aplinkos ministerijai:

  1. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apžiūros aktą (pagal Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikos 1 priedą. Dokumente būtina nurodyti žalos padarymo vietą (savivaldybę, seniūniją, kaimą ir šios vietos koordinates GPS formatu).
  2. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos įvertinimo komisijos posėdžio protokolą.
  3. Dokumentą, kuriame yra vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos piniginės išraiškos dydžio apskaičiavimai.
  4. Asmens prašymą Aplinkos ministerijai atlyginti vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą, kuriame būtina nurodyti vardą, pavardę, asmens kodą, atlyginamą sumą, banko pavadinimą ir sąskaitą, į kurią turi būti pervestos lėšos.

Dokumentai su lydraščiu Aplinkos ministerijai pateikiami per e. pristatymo sistemą arba el. paštu info@am.lt. Tų pačių dokumentų nesiųsti keliais būdais.

Prieš teikiant dokumentus Aplinkos ministerijai apie kiekvieną fiksuotą vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atvejį, būtina užpildyti ir pateikti Pranešimo apie vilkų, lūšių ir rudųjų lokių buvimą elektroninę registravimo anketą, paskelbtą Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

  • Padaryta žala sunaikinus ūkinius gyvūnus apskaičiuojama vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikoje patvirtinta formule.
  • Padaryta žala sužalojus ūkinius gyvūnus apskaičiuojama ir atlyginama pateikus gydymo išlaidas pagrindžiančius dokumentus ir veterinarijos gydytojo dokumentą apie ūkinio gyvūno sužalojimą.

Respublikoje 2020-2021 metų medžioklės sezonui buvo nustatytas 175 vnt. vilkų sumedžiojimo limitas, 2021 m. vasario 1 d. sumedžioti 160 vilkų, Joniškio rajone sumedžioti 5 vilkai.

Prašymo forma

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook