Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. rugpjūčio 3 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Parengti projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Automobilių stovėjimo aikštelės naujos statybos Joniškio mieste projekto projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas: Joniškio m., Joniškio raj. sav.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta): (12) Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai (aikštelė)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB „URBAN LINE“ projekto koordinatorė Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė, el. p. ausrine.geciene@urbanline.lt, tel. 8 655 65381.

Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius): UAB „URBAN LINE“ Projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas, el. p. info@urbanline.lt, tel. 8 655 65 381.

Statytojas: Joniškio rajono savivaldybė, Livonijos g. 4, 84124 Joniškis, el. p. savivaldybe@joniskis.lt, tel. 8 426 69 140.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2020-04-20 d. iki 2020-05-06 d. darbo dienomis 8.00-17.00 val. telefonu 8 655 65 381 arba el. paštu ausrine.geciene@urbanline.lt ir Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt.

Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Iki 2020-05-06 darbo dienomis 8.00-17.00 val. telefonu 8 655 65 381 arba el. paštu ausrine.geciene@urbanline.lt.

Dėl karantino apribojimų susijusių su projektų viešinimu, projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2020-05-06, 17:00 val. Susirinkimas bus pasiekiamas šia nuoroda. Susirinkimo kodas (ID): 272 758 7957. Jei dėl techninių kliūčių negalėsite prisijungti prie nuorodos, prašome informuoti projekto koordinatorę A. G. Gečienę tel. 8 655 65381, pakartotinai bus išsiųsta nuoroda prisijungimui.

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektus

Projektuotojo informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook