Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. rugsėjo 26 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Joniškio rajono savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti kuo geresnę asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo savivaldybės administracijoje kokybę, atlieka anoniminę apklausą ir siūlo Jums užpildyti šią anketą. Pildant anketą, gali būti pasirenkami keli 4, 5, 6 klausimų, Jūsų manymu, tinkami atsakymų variantai.
*Privaloma
Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo Joniškio rajono savivaldybės administracijoje kokybės vertinimo anketa
 
1.* 1. Kaip vertinate aptarnavimą Joniškio rajono savivaldybės administracijoje?
Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
Labai blogai
2. Kodėl taip įvertinote? (Įrašykite)
3.* 2. Ar užtenka informacijos asmenų aptarnavimo savivaldybės administracijoje klausimu?
Taip
Iš dalies
Ne
4. Kokios informacijos asmenų aptarnavimo klausimu Jūs pasigendate (įrašykite)
5.* 3. Kaip dažnai Jūs kreipiatės į savivaldybės administraciją?
Kreipiuosi pirmą kartą
Kreipiausi keletą kartų
Esu dažnas lankytojas
6.* 4. Kokiu būdu Jūs kreipėtės į savivaldybės administraciją?
Telefonu
Elektroniniu laišku
Paštu
Buvau atvykęs
Kita:
7.* 5. Kokiu klausimu kreipėtės į savivaldybės administraciją?
Archyvinių dokumentų, savivaldybės institucijų dokumentų kopijų
Būsto (nuomos, privatizavimo, pritaikymo neįgaliųjų poreikiams)
Civilinės būklės aktų įrašų
Komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo
Kultūros
Licencijų, leidimų
Socialinės paramos, socialinių paslaugų
Statybos, teritorijų planavimo, želdinių apsaugos, reklamos, adresų suteikimo
Sveikatos priežiūros, sanitarijos
Švietimo
Teisinės pagalbos
Vaikų teisių apsaugos
Valstybinės žemės nuomos mokesčių
Žemės ūkio veiklos, melioracijos
Kita:
8.* 6. Kokia Jūsų kreipimosi į savivaldybės administraciją priežastis?
Parašyti / pateikti prašymą
Pasikonsultuoti su specialistais
Gauti informacijos
Kita:
9.* 7. Kas savivaldybės administracijoje Jus aptarnavo?
Priimamojo darbuotojas
Skyriaus vedėjas
Skyriaus specialistas
Kita:
10.* 8. Ar Jums ilgai teko laukti priėmimo?
Priėmė tuoj pat
Laukiau savo eilės
Laukiau ilgiau kaip 15 min.
Kita:
11.* 9. Ar sprendžiant Jūsų problemą Jums pačiam reikėjo pateikti informacijos (dokumentų) iš savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų, savivaldybei pavaldžių įstaigų?
Taip
Ne
12. Jeigu atsakėte „Taip“, nurodykite, iš kokių savivaldybės administracijos skyrių ar savivaldybei pavaldžių įstaigų ir kokios informacijos (dokumentų) reikėjo pateikti
13.* 10. Ar sprendžiant Jūsų problemą Jums pačiam reikėjo pateikti informacijos (dokumentų) iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų?
Taip
Ne
14. Jeigu atsakėte „Taip“, nurodykite, iš kokių valstybės institucijų ir įstaigų ir kokios informacijos (dokumentų) reikėjo pateikti
15.* 11. Kaip vertinate Jus aptarnavusio darbuotojo mandagumą ir paslaugumą?
Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
Labai blogai
16. Įrašykite, kodėl taip įvertinote
17.* 12. Ar Jūs buvote informuotas apie veiksmus, kurių savivaldybės administracija ėmėsi spręsdama Jūsų klausimus?
Taip
Ne
18.* 13. Ar Jums rūpimi klausimai buvo išnagrinėti kvalifikuotai?
Taip
Ne
Iš dalies
Dar nežinau
19.* 14. Ar Jūs esate patenkintas kreipimosi rezultatais, t. y. suteikta informacija, konsultacija, reagavimu į prašymą?
Labai patenkintas
Patenkintas
Nepatenkintas
Šiaip sau
20. Kodėl nepatenkintas arba labai patenkintas (įrašykite)
21.* 15. Ar Jus patenkino savivaldybės administracijos atsakymo pateikimo terminai?
Taip
Ne
Iš dalies
Atsakymo negavau
22.* 16. Jūsų manymu, dauguma savivaldybės administracijos paslaugą teikiančių specialistų kompetentingi ir gerai išmano savo darbą
Taip
Ne
Neturiu nuomonės
Kita Jūsų nuomonė (įrašykite)
23.* 17. Jūsų manymu, dauguma savivaldybės administracijos paslaugą teikiančių specialistų mandagūs ir maloniai bendrauja
Taip
Ne
Neturiu nuomonės
Kita Jūsų nuomonė (įrašykite)
24.* 18. Jūsų manymu, dauguma savivaldybės administracijos paslaugą teikiančių specialistų teikia informaciją išsamiai ir suprantamai
Taip
Ne
Neturiu nuomonės
Kita Jūsų nuomonė (įrašykite)
25.* 19. Jūsų manymu, dauguma savivaldybės administracijos paslaugą teikiančių specialistų stengiasi įsiklausyti ir patenkinti žmonių lūkesčius
Taip
Ne
Neturiu nuomonės
Kita Jūsų nuomonė (įrašykite)
26.* 20. Jūsų manymu, dauguma savivaldybės administracijos paslaugą teikiančių specialistų dėvi tvarkingą ir tinkamą aprangą
Taip
Ne
Neturiu nuomonės
Kita Jūsų nuomonė (įrašykite)
27.* 21. Ar savivaldybės administracijos darbuotojas užuominomis arba kitaip leido suprasti, kad už palankų Jūsų klausimo sprendimą ar paslaugos suteikimą Jūs turėtumėte jam atsidėkoti?
Taip
Ne
28. Jeigu atsakėte „Taip“, įrašykite, kodėl taip manote?
29.* 22. Jūsų pageidavimai, pasiūlymai, pastabos
30.* 23. Jūsų amžius
18-25
25-45
45-62
daugiau nei 62
31.* 24. Gyvenamoji vieta
Joniškis
Joniškio rajonas
Kita: