Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. gruodžio 5 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Socialinės paramos tvarkos ir taisyklės

 

Nr.

Tvarkos aprašo ar taisyklių pavadinimas

Patvirtinimo teisės
akto data ir nr.

1.

Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros skyrimo ir teikimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

2021 m. sausio 12 d.
įsakymas Nr. A-23

2.

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Joniškio rajono tvarkos aprašas

2013 m. gruodžio 5 d.
Tarybos sprendimas Nr. T-203

3.

Budinčio globotojo veiklos organizavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

2018 m. kovo 29 d.
Tarybos sprendimas Nr. T-56

4.

Bendrųjų socialinių ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo ir mokėjimo už šias paslaugas tvarkos aprašas

2013 m. spalio 10 d.
Tarybos sprendimas Nr. T-149

5.

Dienos ir trumpalaikės socialinės globos neįgaliesiems asmenims teikimo ir mokėjimo už šias paslaugas tvarkos aprašas

2013 m. gegužės 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T-85

6.

Dienos socialinės globos asmens namuose teikimo tvarkos aprašas

2011 m. rugsėjo 29 d.
Tarybos sprendimas Nr. T-168

7.

Ilgalaikės socialinės globos teikimo ir mokėjimo už ilgalaikės socialinės globos paslaugas Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

2016 m. rugpjūčio 25 d.
Tarybos sprendimas Nr. T-138
8.

Integralios pagalbos paslaugų teikimo tvarkos aprašas

2016 m. gruodžio 15 d. Tarybos sprendimas Nr. T-220

9.

Išmokų teikimo nepinigine forma tvarkos aprašas

2015 m. gegužės 21 d. Tarybos sprendimas Nr. T-78

10.

Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

2016 m. kovo 31 d.
Tarybos sprendimas Nr. T-61

11.

Kūdikio kraitelio išdavimo tvarkos aprašas

2020 m. birželio 9 d.
įsakymas Nr. A-520

12.

Laikino atokvėpio paslaugos skyrimo ir teikimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

2020 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. A-1029

13.

Maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose išlaidų finansavimo Joniškio rajono gyventojams dydžio nustatymas

2016 m. birželio 15 d.
Tarybos sprendimas Nr. T-122

14.

Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono mokyklose tvarkos aprašas

2014 m. birželio 19 d.
Tarybos sprendimas Nr. T-89

15.

Pagalbos į namus paslaugų Joniškio rajono savivaldybėje organizavimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašas

2013 m. gegužės 2 d.
Tarybos sprendimas Nr. T-53

16.

Pagalbos pinigų skyrimo ir mokėjimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

2013 m. gegužės 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T-84

17.

Paramos maisto produktais ir higienos prekėmis teikimo iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Joniškio rajono savivaldybės gyventojams nuostatai

2018 m. balandžio 23 d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-385

18.

Paramos mirties atveju skyrimo iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas

2014 m. birželio 19 d.
Tarybos sprendimas Nr. T-85

19.

Paramos mokinio reikmenims įsigyti Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

2016 m. vasario 15 d.
Tarybos sprendimas Nr. T-36

20.

Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašas

2018 m. kovo 29 d.
Tarybos sprendimas Nr. T-54

21. Techninės pagalbos priemonių nuomos tvarkos aprašas 2016 m. kovo 31 d.
Tarybos sprendimas Nr. T-60

22.

Transporto paslaugų teikimo specialiaisiais automobiliais Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

2013 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas Nr. T-219

23.

Vaiko laikinosios priežiūros organizavimo Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centre tvarkos aprašas

2020 m. balandžio 16 d. Tarybos sprendimas Nr. T-52

24.

Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

2020 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas Nr. T-240

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2021-01-13 17:25:59