Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. rugpjūčio 3 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Informacija apie rengiamą statybos projektą

Informuojame apie inžinerinio statinio – ryšio bokšto, kurio naudojimo paskirtis – 9.7. ryšių (telekomunikacijų) tinklai rengiamą projektą.

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: žemės sklypas, kadastro Nr. 4780/0009:375, adresas Lankaičių k., Joniškio raj. sav.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Projektuojamas inžinerinis statinys – ryšio bokštas, kurio naudojimo paskirtis – 9.7. ryšių (telekomunikacijų) tinklai. Statinio kategorija – ypatingasis.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Projektuotojas UAB „InComSystems", įmonės kodas 110655934 ; Mindaugo g. 23A, LT-03231, Vilnius. Projekto vadovas: Antanas Karanauskas, tel. +37068534358, el. p. antanas.karanauskas@gmail.com.

Statytojas: Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“, juridinio asmens kodas 300149794, buveinės adresas Sausio 13-sios g.10, Vilnius, tel. (8 5) 243 0882, el. p. info@placiajuostis.lt.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Joniškio raj. savivaldybės interneto svetainėje adresu www.joniskis.lt, ir (ar) atvykus į projektuotojo UAB „InComSystems", būstinę adresu Mindaugo g. 23 A, LT-03231, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 vai. iki 16 vai., tel.8 5 239 9399 , mob. tel. 8 685 34 358.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: teikti pasiūlymus galima iki 2019 m. liepos 22 d., raštu adresu UAB „InComSystems", Mindaugo g. 23 A, Vilnius, arba el. paštu antanas.karanauskas@gmail.com.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: viešas susirinkimas vyks Aušros g.13, Skaistgirio mstk, Joniškio raj. sav. 2019 m. liepos 22 d., 11.30 val.

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektus

Projekto rengėjo informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook