Joniškio rajono savivaldybė
2022 m. sausio 28 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Joniškio rajono savivaldybės administracija ir Švietimo ir mokslo ministerija 2016 m. spalio 20 d. pasirašė Jungtinės veiklos sutartį įgyvendinant 2014–2020 metų Europos  sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Nr. F3-09-(05).

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai – savivaldybių ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.

Gamtos ir technologiniams mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas. Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Projekte dalyvaujančios Joniškio rajono savivaldybės mokyklos:

  1. Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla;
  2. Joniškio Mato Slančiausko progimnazija;
  3. Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinė mokykla;
  4. Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla;
  5. Joniškio r. Kriukų pagrindinė mokykla;
  6. Joniškio r. Skaistgirio gimnazija;
  7. Joniškio r. Žagarės gimnazija.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos paskirtas projekto koordinatorius – Helena Pidkovienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

Platesnė informacija


Medžiaga mokytojams

1-4 kl.

5-8 kl.


Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2020-10-20 11:09:59