I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2019.04.23
DEKLARUOJANTIS ASMUO
VAIDA ALEKNAVIČIENĖ
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA (288712070)
 
PAREIGOS
MERAS AR JO PAVADUOTOJAS (104)
 
Sutuoktinis, sugyventinis, partneris nenurodytas.
PRIEDAI:
ID001J 4 ID001S 1 ID001F 1 ID001I 1 ID001A 0 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 502
Pareigos Darbuotojas
Ryšio pradžios data 2006.08.01
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 190804219
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas PEDAGOGINĖ VEIKLA
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 552
Pareigos Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas
Ryšio pradžios data 2015.07.28
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 300047750
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO RAJONO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas VALDYBOS NARĖ
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 907
Pareigos Kitos pareigos, nenurodytos šio klasifikatoriaus punktuose
Ryšio pradžios data 2016.01.04
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 157701712
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas III AMŽIUAS UNIVERSITETO DĖSTYTOJA (SAVANORIŠKA VEIKLA)
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 552
Pareigos Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas
Ryšio pradžios data 2015.06.30
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 304074809
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO MIESTO VVG
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas VADOVĖ
I D 0 0 1 S
SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 11
Kategorija Pirkimas
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2018.03.12
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 5000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas AUTOMOBILIS
I D 0 0 1 F
RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
Deklaruojančiojo ir/ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Ryšiais susieto asmens pilietybė Lietuvos Respublikos
Vardas ir pavardė TOMAS ALEKNAVIČIUS
Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas VAIKŲ TĖTIS, VEDAMAS BENDRAS NAMŲ ŪKIS, DIRBA JONIŠKIO SPORTO CENTRO DIREKTORIUMI
I D 0 0 1 I
INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančiojo ir/ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Deklaruojantysis
Individualios veiklos rūšis
Kodas 85
Pavadinimas Švietimas
Individualios veiklos pradžia 2017.10.19
Individualios veiklos pabaiga
jei nesibaigė, pildyti nereikia
 
Papildomi duomenys apie individualią veiklą
(neprivalomas laukelis)
VERSLO LIUDIJIMAS: KVALIFIKACIJOS TOBNULINIMO IR PAPILDOMO MOKYMO VEIKLA